Bent Madsens gård

Årstal: efterår/ vinter 2019 -2020

Byggeherre: Realdania

Den gamle flotte 4 længede gård blev i 2019 købt af Realdania. Gården har efterfølgende gennemgået en gennemgribende restaurering for at bevare dens flotte ydre og genskabe dens indre rammer. Gården blev i 2017 nr. 2 i Bygningskultur Danmarks konkurrence om Danmarks flotteste bondegård.

Vi har renoveret bindingsværket og udskiftet bundremmen. Der er blevet repareret spær og bjælkelag i udlængerne. Stuehuset er restaureret med bl.a. nye gulve, nye fodpaneler, blotlæggelse af de gamle lofter, restaurering og genmontering af køkken, isolering af loftrum med bæredygtig træfiberisolering.

HH Tømrer og Bindingsværk ApS

CVR: 38892770

Medlem af

Dansk Håndværk er tilsluttet Håndværkets Ankenævn​.