Balslev Kirke

​BALSLEV MENIGHEDSRÅD UDTALER

Vi har stillet Hanne Lis Christophersen, formand for Balslev Menighedsråd, et par spørgsmål om samarbejdet vedr. Balslev Kirke:


Hvilket projekt har du/I samarbejdet med Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen om?

Menighedsrådet ved Balslev Kirke har samarbejdet med Henning Hansen om renovering af Balslev Kirke.


Hvorfor valgte I at samarbejde med netop Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen?

Efter licitation faldt valget på Henning Hansen Tømrer og Snedkerfirma.


Hvordan har det været at samarbejde med Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen?

Der har hele vejen igennem renoveringen været et godt samarbejde. Balslev menighedsråd er meget godt tilfreds.


Er der noget særligt fra samarbejdet, du vil fremhæve?

Vi vil gerne fremhæve jeres medarbejder Torben, som har en meget fin fornemmelse for arbejdet i en gammel kirke, hvor meget af arbejdet foregår efter gamle principper.


Hvad tænker du om Tømrer/Snedkerfirma Henning Hansen’s pay-off i relation til jeres opgave? Pay-off’et lyder som følger: ”Vi bygger, renoverer og bevarer Danmark”?

Jeg synes det falder fint i tråd med det arbejde, der er udført i Balslev Kirke.

BIRCH & SVENNING A/S UDTALER

Vi har stillet Mogens Svenning, Birch & Svenning A/S Arkitekter m.a.a., et par spørgsmål om samarbejdet vedr. Balslev Kirke:

Firma: Birch & Svenning A/S, arkitekter m.a.a., Allegade 45, 8700 HorsensArkitekt, kontakt: Mogens Svenning

Projekt: Balslev kirke – indvendig istandsættelse

Valg af entreprenører: Arbejdet var udbudt i indbudt fagentreprise, hvor tømrerentreprisen blev vundet af Tømrer/Snedkerfirma Henning Hansen som lavestbydende. De indbudte tømrerentreprenører var udvalgt i samarbejde med menighedsrådet.

Samarbejdet: Samarbejdet med Tømrer/Snedkerfirma Henning Hansen har fungeret godt, og firmaet har udvist et godt og initiativrigt engagement i byggesagen. Vi samarbejder meget gerne med tømrerfirmaet ved fremtidige opgaver.

Resultatet: Vi er meget tilfredse med det udførte tømrer/snedkerarbejde.

Pay-off ("Vi bygger, renoverer og bevarer Danmark"): Ifølge vores opfattelse har tømrerfirmaet leveret som lovet.​​

HH Tømrer og Bindingsværk ApS

CVR: 38892770

Medlem af

Dansk Håndværk er tilsluttet Håndværkets Ankenævn​.